หน้าแรก กลุ่มบริหารงาน Download ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2567

คลิกเพื่อดูประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเยอรมัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คลิกเพื่อดูประกาศ


ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาภาษาเยอรมัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คลิกเพื่อดูประกาศ


ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาภาษาเยอรมัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คลิกเพื่อดูประกาศ

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างบริษัททำความสะอาดภาชนะและพื้นที่ภายในโรงอาหาร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ โดยวิธีคัดเลือก
ดูรายละเอียด
ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2567 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
ดูรายละเอียด
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

คู่มือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา


โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-277-0663, 02-277-3690, 02-275-5147 โทรสาร 02-277-3692

Copyright © 2023 : งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

เว็บไซต์เดิม