หน้าแรก ข้อมูลสถานศึกษา กลุ่มบริหารงาน
สำหรับครู
Download ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 อัตรา

คลิกเพื่อดูประกาศ


ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

คลิกเพื่อดูประกาศ


ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คลิกเพื่อดูประกาศ

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ โดยวิธีคัดเลือก
ดูรายละเอียด
ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2567 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
ดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดูรายละเอียด
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

คู่มือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา


โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-277-0663, 02-277-3690, 02-275-5147 โทรสาร 02-277-3692

Copyright © 2023 : งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

เว็บไซต์เดิม