ข้อมูลติดต่อโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี


: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

: 02-277-0663, 02-277-3690, 02-275-5147

: 02-277-3692

: www.surasak.ac.th

: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (https://www.facebook.com/SurasakmontreeSchool)