เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

**เมื่อคลิกเข้าไปที่หัวข้อเกียรติบัตรแล้ว สามารถกด CTRL+F หรือกดที่ แล้วกดค้นหา
จากนั้นพิมพ์ชื่อของตนเอง เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาชื่อในเกียรติบัตรค่ะ**

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13

สำหรับคณะครูวิทยากรและคณะทำงาน

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ