[ veerayut ]
ชื่อ-นามสกุล : 
veerayut kumpoka
ชื่อเล่น : 
vee
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
29/10/2523
อายุ : 
37
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
vscenery@windowslive.com  
ที่อยู่ : 
111
อำเภอ : 
dindang
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10000
เบอร์โทรศัพท์ : 
000000
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ประถมศึกษา