พุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

วันหยุด (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.30-16.00น. )
แจ้งประกาศหยุดเรียนภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
16 - 17 วันหยุดเข้าพรรษา 

เข้าชม 55  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562