ศุกร์์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายพระพร

เนื้อหากิจกรรม :
 พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม 81  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562