ศุกร์์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมวันทะนะบะตะ(ภาษาญี่ปุ่น)

เนื้อหากิจกรรม :
กิจกรรมวันทะนะบะตะ(ภาษาญี่ปุ่น)
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา

เข้าชม 149  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562