อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.30-16.00น. )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2562 (เช้า ม.2,ม.5/บ่าย ม.3,ม.6)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ 2 มิถุนายน 2562  (เช้า ม.1,ม.4)

เข้าชม 58  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562