[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[napatsara]
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
ระบบรายเว็บไซต์
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนา เล็กพุก
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางสุมณฑา ลีวิโรจน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางพัชรา ประทุมทิพย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางพรเพ็ญ กุลวงค์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุพัฒน์ สมสอน
ครู
Click ดูประวัติ
นางนิรมล อ้วนไตร
ครู
Click ดูประวัติ
นางเมตตา สารมานิตย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางปิยะรัตน์ รุ่งสาย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ เสี่ยงทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นายจรักกิจ จันทะเวช
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพิชินาถ กุมภวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรุ่งทิพย์ ใจรักเรียน
ครู
Click ดูประวัติ
นายศุภเกียรติ์ เตชะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนา คำพันธ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์ศา เลี่ยมพรม
ครู
Click ดูประวัติ
นายประสงค์ พรหมเครือ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวประภัสสร ผะแดนนอก
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรีย์ เงินพรหม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภิสรา กุลวิภากร
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐพล ถือธรรม
ครู
Click ดูประวัติ
นางอัชราวัลย์ หิริโอตัปปะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางดารณี มีสมบรูณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายธานี เขียดทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นายวัชนะ กระจ่างจบ
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
17 :