[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 158 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
ระบบรายเว็บไซต์
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
Click ดูประวัติ
นายทรงศักดิ์ งามฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายเสริมศักดิ์ สมุทร
ครู
Click ดูประวัติ
นางศุทธินีย์ ฟูประทีปศิริ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชบา เด็ดดวง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสำราญ รัตนกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นายธเนศ จะเรียมพันธ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายสมหมาย ควรนิยม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรกมล ทานประสิทธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางอารีย์วรรณ เลิศลพ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิชุดา กันอ่วม
ครู
Click ดูประวัติ
นางนภัสรา อุทปา
ครู
Click ดูประวัติ
นางขวัญหทัย ไชยสาส์น
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตากรณ์ อิ่มรัง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรุ่งอรุณ รุนรา
ครู
Click ดูประวัติ
นายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา
ครู
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ศรี สีละโคตร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวญาณภัทร แสงมุกดา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนันทา ผุยขัน
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
19 : ครูธุรการ