[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 189 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
* ปีการศึกษา 2561
* ปีการศึกษา 2562
ระบบรายเว็บไซต์
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นายสายรุ้ง เนื้ออ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางวาสนา วิถีสวัสดิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางนภสร ยอดชาญ
ครู
Click ดูประวัติ
นางภัทรานิษฐ์ ปัณฐจิรสิทธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ แสนสุข
ครู
Click ดูประวัติ
นางอมรรัตน์ รัตนกุญชร
ครู
Click ดูประวัติ
นางนงเยาว์ ชูสิมา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิชุดา กันอ่วม
ครู
Click ดูประวัติ
นายธเนศ จะเรียมพันธ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางธรรศธฤต ตนสกุลเดช
ครู
Click ดูประวัติ
นายกษมะ นิจจันทร์พันศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางพรเพ็ญ กุลวงค์
ครู
Click ดูประวัติ
นายธนิน สิงหนาท
ครู
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร.ต. เชาวลิต ป้อมอาษา
ครู
Click ดูประวัติ
นายจรักกิจ จันทะเวช
ครู
Click ดูประวัติ
นายศุภเกียรติ์ เตชะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางกนกพิชญ์ สมสอน
ครู
Click ดูประวัติ
นางปิยะรัตน์ รุ่งสาย
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
19 : ครูธุรการ