[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 158 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
ระบบรายเว็บไซต์
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายสถิตย์ ทองสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางธีรยา สิทธิปาลวัฒน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางนงเยาว์ ชูสิมา
ครู
Click ดูประวัติ
นายอนุชา หมีเงิน
ครู
Click ดูประวัติ
นายสกล เกลี้ยงประเสริฐ
ครู
Click ดูประวัติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ
ครู
Click ดูประวัติ
นายมัทนฉัตร กล้าหาญ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฬาพร แก้วพวง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปภัส ศึกษาสุวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นายชวิศ ลพพื้น
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
19 : ครูธุรการ