[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 158 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
ระบบรายเว็บไซต์
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางญาณิศา นนทกิจโยธิน
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางเบญจพร สินธุวงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพิชชา ปั้นจาด
ครู
Click ดูประวัติ
นางอมรรัตน์ รัตนกุญชร
ครู
Click ดูประวัติ
นายเทิดพงษ์ ศรีวิเศษ
ครู
Click ดูประวัติ
นางทิพวรรณ สุวัณณุสส์
ครู
Click ดูประวัติ
นายสมพงษ์ จุลดาลัย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวศจิดา ฉายอรุณ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณิกา ธรรมลังกา
ครู
Click ดูประวัติ
นายวรวุฒิ สุขสถิย์
ครู
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร.ต. เชาวลิต ป้อมอาษา
ครู
Click ดูประวัติ
นายนันทนัช สุขแก้ว
ครู
Click ดูประวัติ
นายทศพล ศิริคุปต์
ครู
Click ดูประวัติ
นายนภวัต โฉมเกิด
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอรชา คงชาตรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนาราภัทร ไทยวัตถุ
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
19 : ครูธุรการ