Cover
บันทึกข้อมูลการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
สำหรับนักเรียน ม.4 ที่เป็น ม.3 เดิม กำลังอยู่ระหว่างการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบคัดแผน สามารถเริ่มกรอกข้อมูลได้ในเวลา 12.00น. เป็นต้นไป
ผลการเรียน วิชาเพิ่มเติม/ชุมนุม ชำระเงินค่าเทอม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการความสามารถพิเศษด้านฟุตบอลและฟุตซอล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1.pdf
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.4.pdf
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการนักกีฬาฟุตบอลฟุตซอล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียน

ข่าวสารการรับสมัคร

Card image cap
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


เอกสารของครูและนักเรียน