-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันรับสมัครจับฉลาก/สอบคัดเลือกประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1

ระดับชั้น รับสมัคร จับฉลาก สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
1. ห้องเรียนพิเศษ (GEP) 20-24 ก.พ.60

(08.30-16.30 น.)
- 4 มี.ค.60

(09.00-12.00 น.)
9 มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
12. มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
18 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
2.ความสามารถพิเศษ 27-28 มี.ค.60

(08.30-16.30 น.)
- 30 มี.ค.60

(09.00-16.30น.)
31 มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
31 มี.ค.60

0 (09.00-16.30 น.)
19 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
3.สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
- 1 เม.ย.60

(09.00-12.00 น.)
5 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
5 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
19 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
4.จับฉลากในเขตพื้นที่บริการ 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
7 เม.ย.60

(09.00 น.)

- 7เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
7เม.ย.60

(09.00-16.30น.)
19 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
5. เงื่อนไขพิเศษ 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
-- 5 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
5 เม.ย.60

(09.00-16.30น.)
19 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันรับสมัครจับฉลาก/สอบคัดเลือกประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4

ประเภท รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
1. ห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (IEP) 20-24 ก.พ.60

(08.30-16.30 น.)
5 มี.ค.60

(09.00-12.30 น.)
10 มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
12. มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
18 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
2.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(GEP) 20-24 ก.พ.60

(08.30-16.30 น.)
5 มี.ค.60

(09.00-12.30น.)
10 มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
12 มี.ค.60

0 (09.00-16.30 น.)
18 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
3.นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม - - - 4 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
20 เม.ย.60

(09.00-12.00 น.)
4.สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET จากนักเรียนที่จบม.3 จากโรงเรียนอื่น 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
2 เม.ย.60

(09.00-12.30 น.)
6 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
6 เม.ย.60

(09.00-16.30น.)
20 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
5. เงื่อนไขพิเศษ 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
- 6 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
6 เม.ย.60

(09.00-16.30น.)
20 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาว์นโหลดปพ.5 (2/2559)

ดาวน์โหลดปฏิทินปฏิบัติงาน(2/2559)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ 2559

ระบบ My Office

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400