ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
         

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ