-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และ มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13

ระเบียบการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5

ใบสมัครการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียด ( เปิดรับสมัคร ครูธุรการ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ตำแหน่งพี่เลี้ยงโครงการ GEP จำนวน 3 อัตรา)
วันรับสมัคร 17 - 24 พ.ค. 2560 เวลา 08.00 - 16.00 เว้นวันหยุดราชการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๖ ชั้น ๓ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
สาขาวิภาวดีรังสิต ๕ ชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ

เลขที่ 019-0-09264-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR)

รายงานการพัฒนา 56 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (SAR)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ 2559

ระบบ My Office

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400