ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
         
เข้าสู่เว็ปไซต์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ